Stotisícová hanácká metropole Olomouc je správním centrem Olomouckého kraje a odedávna patří k význačným městům českého státu. Díky své poloze, panovnické rezidenci, sídlu biskupství a později arcibiskupství, starobylé univerzitě i duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhou dobu přirozeným centrem Moravy. Historické jádro, obklopené městskými parky na místě původních hradeb, je uchováno v jedinečné komplexní podobě. Jeho klenotem je největší barokní sousoší ve střední Evropě – Sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný v roce 2000 na seznam světového dědictví UNESCO.

Charakter města utváří další pamětihodnosti jako radnice s orlojem, unikátní soubor barokních kašen, renesanční a barokní paláce, řada církevních staveb i pozůstatky někdejší pevnosti. V roce 1306 zde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. V Arcibiskupském paláci nastoupil na trůn v roce 1848 císař František Josef I. Marie Terezie nechala v polovině 18. století Olomouc přestavět na důležitou pevnost. Tím započala významná vojenská etapa v dějinách města.

Olomouc byla opakovaně vyhodnocena turistickým průvodcem Lonely Planet jako nejkrásnější město ČR a byla rovněž zařazena na první místo žebříčku padesáti skrytých pokladů Evropy. Pro svou nenapodobitelnou atmosféru si ji často vybírají pro natáčení filmaři. Význam Olomouce podtrhuje renomovaná Univerzita Palackého s osmi fakultami a sídlo moravského arcibiskupství. Konají se tu třeba Olomoucké barokní slavnosti, Olomoucký ½ půlmaratón, Svátky písní nebo Garden Food Festival, Olmütz 1813, a samozřejmě vyhlášené Vánoční trhy. Připomeňme také červnové městské slavnosti a tři etapy výstavy Flora Olomouc. Nejen bohatá historie a cenné památky, ale také rozmanitá nabídka kulturního a sportovního vyžití i univerzitní duch, dávají Olomouci punc moderního evropského města mnoha tváří.

www.tourism.olomouc.eu