Svatý Kopeček u Olomouce

By 24. 10. 2018Zajímavá místa

Bazilika minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

Jednolodní barokní chrám se stometrovým žlutavým průčelím, jehož základní kámen byl položen v roce 1669, je dílem císařského architekta G. P. Tencally. Podle návrhu D. Martinelliho byla vystavěna rezidence s reprezentačními sály a zadní ambit. Kaple svaté Anny se připisuje G. Santinimu. V barokním interiéru vyniká fresková výzdoba od J. K. Handkeho a dalších umělců a cenné varhany. Papež Jan Pavel II. povýšil kostel Navštívení Panny Marie v dubnu 1995 na baziliku minor. Svatý Kopeček je ideální pro pěší turistiku, cykloturistiku i relaxaci.

www.svatykopecek.cz