Moravská stezka spojuje nádherné kouty Jeseníků s nížinatou krajinou Hané a Slovácka. Během cyklistického putování je možné poznat velký kus Moravy, projet na Baťově plavebním kanále, ochutnat víno od místních vinařů, poznat kulturu zdejších lidí.

Jako první poznáte Jeseníky, lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále nacházíme inspiraci,

To byly Jeseníky… a pomalu se blížíme do chráněnné krajinné oblastí Litovelského Pomoraví. Od Zábřeha se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jež jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci. Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu periodické tůně, ve kterých se na jaře vyskytují vzácní korýši – žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území (NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy), dále je třeba zmínit komplex mokřadních luk na samém okraji Olomouce (PR Plané loučky a Chomoutovské jezero – významná ornitologická lokalita).

Široké údolí řeky Moravy nás dovede aý na Slovácko. V okolí Strážnice, Mikulčic a Lanžhota dodnes přežily unikátní lužní lesy. V blízkosti druhé významné řeky – Dyje – se na jižním okraji Slovácka nacházejí dvě pozoruhodná území: Pálava a Lednicko-valtický areál. Lednicko-valtický areál je milovníkům přírody znám hlavně díky soustavě Lednických rybníků, které představují mezinárodně významnou ornitologickou lokalitu.

Ať už projíždíte s množstvím slepých ramen nebo putujete mezi vinicemi Slovácka, podél Moravy se snoubí jedinečné přírodní skvosty s výsledky lidské činnosti.